Related Comments Lyrics

با تموم آدما فرق داری
روی زندگیم اثر میزاری
بی تو ، دلگیرم
تا تمام چیزی که میخواهی
بهترین بخش از همه دنیایی
با تو ، درگیرم
فکر نمیکردم اینقدر ، اصلا تا این حد
بخواد عشق تو دنیای منو برداره
چرا دو برابر شد ، عشقت بیشتر شد
حتی واسه خودم جای تعجب داره
تو با همه فرق داری ، تو نمیزاری
که زندگیم پر از روزهای تکراری شه
حالا دیگه فهمیدی ، بهم جون میدی
با تو درصد زنده موندن بیشتر میشه
زندگیم با تو ، همه دنیامو زیر و رو کرده
دیگه نمیخوام زندگی قبل تو برگرده
ضروری شدی واسه این راه و ادامه دادن
تو اگه باشی دیگه نمیترسم از افتادن
فکر نمیکردم اینقدر ، اصلا تا این حد
بخواد عشق تو دنیای منو برداره
چرا دو برابر شد ، عشقت بیشتر شد
حتی واسه خودم جای تعجب داره
تو با همه فرق داری ، تو نمیزاری
که زندگیم پر از روزهای تکراری شه
حالا دیگه فهمیدی ، بهم جون میدی
با تو درصد زنده موندن بیشتر میشه