Related Comments Lyrics
میدونم نمیتونی منو ببخشی هرکسی جای تو بود همینکارو میکرد با دستای من سقف خونه رو سرت خراب شد دیدم توی چشمات پر اشک میشد همون لحظه گقتی ازم ناامیدی ببخش آرزوهات کنارم نقش بر آب شد ببخش بهترین ثانیه های عمرت هدر رفت پر عذاب شد من پشیمونم اما پشیمونی فایده نداره نداره نداره وقتی تو نگذری از گناهم دلم دیگه چاره نداره نداره نداره من پشیمونم اما پشیمونی فایده نداره نداره نداره وقتی تو نگذری از گناهم دلم دیگه چاره نداره نداره نداره تو نسبت به من دیگه بی اعتمادی میدونم عزیزم خب حق داری اگه صددفعه من سلامت کردم جوابی ندادی بهم,حق داری با یه اشتباهی که جبران نداره همه زندگیمون ببین زیر و رو شد جای قلبت با عقلت عوض شد با چه صحنه های دلم رو به رو شد من پشیمونم اما پشیمونی فایده نداره نداره نداره وقتی تو نگذری از گناهم دلم دیگه چاره نداره نداره نداره من پشیمونم اما پشیمونی فایده نداره نداره نداره وقتی تو نگذری از گناهم دلم دیگه چاره نداره نداره نداره