Related Comments Lyrics

عشق من
کجای این دنیایی
بگو چرا تنهایی
مگر مرا یادت نیست
جان من
امید و درمان من
بگو چنین درمانده
زغم چرایی
مگر مرا یادت نیست
ای مهربانم جان من
ای دردم و درمان من
چشمان تو دنیای من بود
ای دلبر جذاب من
ای عاشق بی تاب من
خندیدنت رویای من بود
دیوانه ترین عاشقم و دل بیقرارم
من پای تو دادم همه دار و ندارم
تو ماه منی غیر تو دلدار ندارم
دربندم و غیر از تو خریدار ندارم
ای مهربانم جان من
ای دردم و درمان من
چشمان تو دنیای من بود
ای دلبر جذاب من
ای عاشق بی تاب من
خندیدنت رویای من بود