Related Comments Lyrics
کنار تو زمان من چه عاشقانه می رود نشان به آن نشان که دل تو را نشانه می رود به هر نگاه و هر تپش تو را بهانه می کنم دلم برای ماندنت چه بی بهانه می رود به جان تو کنار تو نفس ترانه میشود نفس نفس هوا تویی بدون تو نمی شود یار زیبای من خواب و رویای من داد از این دلبری وای من وای من تو تمام منی گل رعنای من تو دوام منی همه دنیای من به جان تو کنار تو نفس ترانه میشود نفس نفس هوا تویی بدون تو نمی شود.