Related Comments Lyrics

عه بیا اینور داری چیکار میکنی؟
بورو اونور جلو نیا بورو عقب وایسا
اروم باش اروم باش باشه بذار کمکت کنم
من کمک نمیخام من دیگ خسته شدم
چرا؟از چی خسته شدی؟
از همه چی.ازین زندگی.اززمونه از خونوادم
اخه بچه جون دنیا ک ب اخر نرسیده
چرا واسه من یکی رسیده…
ناامیدنشو از زندگی باید تلاش کنی تا زنده ای
هردیروز یه فردایی داره هرگذشته یه اینده ای(۲)
مهریار
غم تویه دلت عقده تو صدات نمیکنه تورو دیگه هیچکس نگات
از همه بریدی حتی از خدات یه تافته ک شدی از همه جدا
درد پره دورت جاپایه سورت فردایه گمت پوک شده مخت
حرفایه رکت گمه بین این همه ادم ک میدوان پی زندگی
توفقط سعی میکنی نفس بکشی و ثابت کنی ب همه ک زنده ای
هی بودو بودو بودو میری ولی نمیرسی
باز بورو بورو بورو ولی نمیرسی
ناامیدنشونگو اینامسخرس اخربازی همیشه قولا سخت ترن
یه عده همیشه پی مصلحت یه عده همیشه پی اصلحن
ناامیدنشو نگو درابستس ناامیدنشو نگو پات خستس
ناامید نشو بکوب باز دست رویه زمینو پاشو بگو هنو راه هس(۲)
اگه تورو میزنن زمین ب درک شاید خودشون بال ندارن بپرن
ولی تو نه اون ادم دیروز نیسی
اگه بجنگی بدون پیروز میشی
این نکته رو همیشه یادت باشه
هرادمی بایدیک روز پاشه از جاش بره دنبال رویاش بره دنبال فرداش
تادیر نشده پاشو از جات خط بزن رویه ناامیدی باتلاش همیشه
رو سفیدی همیشه یه روز نو میادو دیروز میره شکست نقطه ی اغاز پیروزیه
ناامیدنشو نگو درابستس ناامید نشو نگوپات خستس ناامید نشو بکوب
باز دست رویه زمین و پاشو بگو هنو راه هست(۲)
مهریارهستم این اهنگ و تقدیم میکنم ب تموم جوونایه ایرانی
ک متاسفانه از زندگی ناامید شدن نااااامید نشوووووو