Related Comments Lyrics

چشم بر ندار از دستهای من
کلی برا تو حرف جمع کرده
از بس نبودی این چند روز و
هوای تنهاییم تبش سرده
خیلی حواست پرته میدونم
نمیشه مث سابقت باشی
تا کی نگات پیش منه اما
بازم دوباره فکر چشماشی
با جای خالیت داره می جنگه
این روزهای شیشه و سنگم
جنگ تو یعنی صلح بی رحمه
من این دروغاتو نمیفهمم
تغییر کردی عشق خوابش برد
باشه تو فکر کن بازی رو بردی
چه اتفاقی تلختر از اینکه
تو از خودت رو دست خوردی
میترسم از این خونه خلوت
تنهاییامو دود سیگار خورد
باید تو کم شی از سر دنیام
شاید ته این قصه خوابم برد