Related Comments Lyrics
میگی دوسِت دارم ولی حرفه من که میدونم منو دیگه نمیخوای تووی این جاده ی یه طرفه میدونم اگه بری دیگه نمیای میدونم دیگه دیگه منو نمیخوای از عشق میگی ولی کوتاه نمیای کدوم عشقو میگی ، تو که منو دوسم نداشتی کدوم عشقو میگی ، دلمو زیرِ پات گذاشتی کدوم عشقو دیدی ، یه روز قهر یه روز هم آشتی فقط وابستگی ، تو به این عشق میگی؟ کدوم عشقو میگی ، تو به من هیچ حسی نداشتی کدوم عشقو میگی ، لگد کردی گلی که کاشتی کدوم عشقو دیدی ، یه روز قهر یه روز هم آشتی فقط وابستگی ، تو به این عشق میگی؟ عشق یعنی نتونی ، غم و غصمو ببینی یا وقتی خرابه حالم ، تو آروم بشینی یه عاشق حتی فکرش ، نِمیره سمتِ دیگه توو جواب دیگه میرم ، هر جور راحتی نمیگم کدوم عشقو میگی ، تو که منو دوسم نداشتی کدوم عشقو میگی ، دلمو زیرِ پات گذاشتی کدوم عشقو دیدی ، یه روز قهر یه روز هم آشتی فقط وابستگی ، تو به این عشق میگی؟ کدوم عشقو میگی ، تو به من هیچ حسی نداشتی کدوم عشقو میگی ، لگد کردی گلی که کاشتی کدوم عشقو دیدی ، یه روز قهر یه روز هم آشتی فقط وابستگی ، تو به این عشق میگی؟