Related Comments Lyrics

یادم نمیره اون‌شب اخر وقتی در بستی رفتی زود قضاوت کردی حتی نموندی بشنوی حرفی شاید میخواستم قانت کنم عوض شه تصمیمت از جلو چشم نمیره تصویرت
نمیدونم ک بودش که این جوری داد تقیرت یه ادم‌دیگه شدی از اون روزی که چشمم‌دیدت
با میکشم این بار از تو باز میکشم این بار از دنیا
باز میکشم این بار تصویرتو باز میکشم تویه این رویا‌
عادت من به تو عادت ماهانه نبود که یه رو چشام اشک بشه یه روزم‌کبود هر لحظه گوشی دستت فاز فالو‌اکسپت دمت‌گرم ناز شصتت از اون خطی که زیر چشت بود تا خط تو گوشی دمت‌گرم که زدی تو فاز فراموشی تو این روزا با کی هم اغوشی یا که بگو‌ از اون رابطه که توشی من شاید هم فازت نبودم خیلی موقه ها میخواستی باشم نبودم خیلی موقه ها از حس درونم خواستم بگم ببخشید اگه کم‌بودم
هی فاز حرف زدن نیست حتی عکس که تو اینس عکس من نیست همه حق دارن یه جورایی پیش خودشون نمیخوان قبول کنن اخلاق گهشون تف تو روت حالا عوض شد بازی عصبی میشم بعضی وقتا به فکرت میفتم از خودم‌بدم میاد وقتی از چشم‌میفتم یه روزی نفرت میشه رابطمون یادت بت میگفتم الان این روزارو میبینی شاید واسه توعه این رابطه کلیشه ای نیست عادت داری به رفتن اومدن شاید بعضیا بیشتر از من به چشت اومدن ولی اینو همیشه یادت بمونه اونی که یه روز به پاش میفتی هه اون‌منم