Amir Moradi – Ham Nafas | امیر مرادی هم نفس
Related Comments Lyrics
من با چشمات ی شعر زیبا میسازم از عطر ت تو خونه رویا میسازم خیلی دوست دارم خیلی دوست دارم همنفس خیلی خوشحالم شدی همرازم تو شدی همرازم همیشه میخواستم که روبروست باشم من آرزویم این بود که آرزوت باشم از خدا هر چی خواستم بهش رسیدم با تو شدم همپا و تو رو نفس کشیدم بارون داره می باره هستی کنارم وقتی که دارمت دنیا رو دارم ساز دلم کو که روی لبام خنده قصه داره روی من چشما شو میبنده